Tanchiștii invizibili

Creat pentru a domina sclavii…

1Conceput, în 1965, a fi Ministerul Industriei Gazelor Naturale al Uniunii Sovietice, cu toate activele acumulate de-a lungul dezvoltării şi cu tot potenţialul uman, tehnic şi economic, în august 1989, prin Rezoluţia Consiliului de Miniştri al URSS, a fost reorganizat în Concernul de Stat de Extracţiei a Gazelor Naturale „Gazprom”. Conducătorul „Gazprom”-ului a fost, nimeni altul decât cel de-al IV-lea ministru (și ultimul) al industriei gazelor naturale a Uniunii Sovietice (12.02.1985-27.06.1989), şi anume Victor Stepanovici Cernomîrdin.

La moment, SAD „Gazprom” reprezintă cea mai mare companie de extracţie şi de transportare a gazelor naturale din Rusia, ea fiind şi cea mai mare companie de acest fel din întreaga lume, căreia îi aparţine cea mai vastă reţea de transport de gaze naturale prin conducte de aproximativ 160 mii km, ceea ce reprezintă de 4 ori mai mult decât ecuatorul pământului.

2Până în vara anului 1992, cota Federaţiei Ruse în capitalul „Gazprom” constituia 100%. În decembrie a aceluiaşi an, Victor Cernomîrdin a fost numit în calitate de Prim–ministru. În rezultatul acestei numiri  „Gazprom”-ului îi revenea o influenţă tot mai mare asupra economicului. În concordanţă cu Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse din 5 Noiembrie 1992 şi a Rezoluției Consiliului de Miniştri al Federaţiei Ruse din 17 Februarie 1993, „Gazprom” a devenit o societate pe acţiuni, acţiunile căreia au fost repartizate prin metoda Voucher, identică cu cea aplicată în RM (metoda bonurilor patrimoniale). În urma privatizării, la finele anului 1997, statul deţinea aproximativ 38% din capitalul societăţii.

În anii 2001-2003, Preşedintele FR – Vladimir Putin a întreprins măsuri radicale pentru a reforma managementul SAD„Gazprom”, ca rezultat la 9 Decembrie 2005, în Duma rusă au fost aprobate modificări la Legea „cu privire la aprovizionarea cu gaze în Federaţia Rusă” (semi-naționalizare), în rezultatul cărora statul deţine cota majoritară (50% acţiune), astfel controlul asupra SAD„Gazprom” i-a revenit ,din nou, statului. La 20 Iulie 2006, în baza Legii „Cu privire la exportul de gaze naturale” (monopol) Gazprom-ului îi revine dreptul exclusiv asupra exportului de gaze naturale din FR. Astfel, expansiunea politicii FR a început prin metoda şantajului şi aşa numitului „Război al Gazelor” .

3Pentru anul 2010, în baza aplicării standardelor internaţionale de raportare financiară rulajul anual al SAD „Gazprom” a fost estimat la 3 597,1 mlrd.rub.rus (128,9 mlrd $), venitul operaţional – 1 113,8 mlrd.rub.rus (39,9 mlrd $) şi profitul net – 998,0 mlrd.rub.rus (37,5 mlrd $). Astfel, conform clasamentului Forbes 2000, pentru anul 2010 SAD „Gazprom” ocupă locul 24 în topul companiilor mondiale după venituri.

Pe piaţa Republicii Moldova, SAD „Gazprom” este prezentă prin SA „Moldovagaz”, care este o societate pe acțiuni de tip deschis, creată în urma reorganizării în anul 1998 a SA „Concernul Moldovagaz”, care la rândul său, era subordonat Ministerului Industriei Gazelor din Uniunea Sovietică.

La moment, SA „Moldovagaz”, este unic importator de gaze naturale prin conducte şi unic gestionar al conductelor de diferite presiuni ce traversează Republica Moldova. El are dreptul exclusiv de a procura şi a importa gazele naturale prin intermediul conductelor ce le gestionează. Astfel, preţul în urma negocierilor dintre guvernele RM şi a FR sunt aplicate prin intermediul SA „Moldovagaz”, care este aprobat de către ANRE, în rezultatul estimării cheltuielilor prezentate de către SA „Moldovagaz”.

Mai jos se prezentă cele 2 conducte de presiune mare ce traversează Republica Moldova. De menționat că, în mod strategic gazoductul de 1000 mm diametru, traversează Republica Moldova în zona orașului Râbnița. Oraș recunoscut în întreaga lume cu Uzina Metalurgică de mare capacitate, care a fost dată în exploatare la mijlocul anilor 80. Un alt gazoduct de 1200 mm diametru traversează sudul republicii prin apropierea regiunii Cuciurgan, unde este situată și electrocentrala care asigură o bună parte a consumului energiei electrice din Republica Moldova. Conductele menționate tranzitează republica la nord spre regiune ucraineană Ivano-Francovsk spre Europa centrală și de Vest și la sud către regiunea Izmail spre Balcani.

4Structura SA„Moldovagaz” este compusă din 23 de persoane juridice, astfel încît 16 deservesc malul drept al râului Nistru și 7 deservesc malul stâng (Transnistria).

Din cele 23 de persoane juridice :

2 sînt companii de transport al gazelor naturale

 • malul drept „Moldovatransgaz” SRL
 • malul stîng „Tiraspoltransgaz” SRL

18 companii de distribuție a gazelor

 • malul drept, după volumele de livrări pentru anul 2010 :
 • „Chişinău-gaz” SRL
 • „Bălţi-gaz” SRL
 • „Ialoveni-gaz” SRL
 • „Floreşti-gaz” SRL
 • „Edineţ-gaz” SRL
 • „Gagauz-gaz” SRL
 • „Orhei-gaz” SRL
 • „Cahul-gaz” SRL
 • „Ungheni-gaz” SRL
 • „Cimişlia-gaz” SRL
 • „Ştefan-Vodă-gaz” SRL
 • „Taraclia-gaz” SRL
 • malul stîng, după volumele de livrări pentru anul 2010 :
 • „Rîbniţa-gaz” SRL
 • „Slobozia-gaz” SRL
 • „Tiraspol-gaz” SRL
 • „Dubăsari-gaz” SRL
 • „Bender-gaz” SRL
 • „Grigoriopol-gaz” SRL

3 companii ce practică alte activități:

 • malul drept:
 • „Flacăra Albastră” SRL   perfecționarea cadrelor SA „Moldovagaz”
 • Completgaz” SRL  prin intermediul căruia se efectuau achitări reciproc cu gazele importate și livrate în perioada anilor 90, la moment se află în procedură de insolvabilitate
 • malul stîng:
 • „Gazsnabsbît” SRL

La moment, SA„Moldovagaz”, este o societate moldo-rusă, cu 3 acţionari majori, din partea Federaţiei Ruse cu o pondere de 50% din capital este SAD „Gazprom”. Restul de 50 % aparţine Republicii Moldova, din care 35,33% – Agenţia proprietăţii publice de pe lângă Ministerul Economiei al RM,   13,44% – Comitetul de gestionare a proprietăţii din Transnistria, și 1,23% – persoanelor fizice (persoane influenți din cadrul SA„Moldovagaz” dar și din afara acesteia).De la declararea independenţei Republicii Moldova din contul banilor publici au fost construite multiple gazoducte, din care:

Construcţia gazoductelor-branşamente până în anul 2005

5Construcţia gazoductelor nefinalizate (până la anul 2005)

6Sursa: Hotărârea Guvernului nr.1492/28.12.2001 ”Cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republicii Moldova până în anul 2005”

De menţionat că în cazurile în care se indica în calitate de beneficiar al lucrărilor SA „Moldovagaz” sau „Moldovatransgaz” SRL, iar sursele de finanţare erau alocate de la bugetul de stat, proprietar al acestor bunuri este oricum statul. Interpretarea eronată a acestor drepturi a servit Hotărârii Guvernului nr.683/18.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a reţelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societăţii p7e Acţiuni „Moldovagaz” la deservire tehnică”. Aşadar, pct.3 al acesteia prevede, că: „Reţelele de gaze, indiferent din ce surse financiare au fost construite (din contul persoanelor juridice şi/sau fizice), se transmit, în bază de contract, întreprinderilor de gaze ale S.A. „Moldovagaz” la deservire tehnică.”, iar conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1492/28.12.2001 „Cu privire la aprobarea Programului de gazificare a Republicii Moldova până în anul 2005” prevede că la aceste construcţii şi altor obiecte de gazificare, finanţate de la bugetul de stat, Ministerul Energeticii va exercita funcţia de beneficiar unic, care vor fi transmise în modul stabilit la balanţa autorităţilor publice locale, care, la rândul lor vor fi  transmite în bază de contract subdiviziunilor teritoriale ale Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz”, indiferent din care resurse financiare au fost construite acestea.

Astfel, pentru a fi conectate la sistemul de gazificare, reţelele de gaze construite din surse publice, în mod obligatoriu, se transmiteau în gestiunea SA „Moldovagaz”. Ca rezultat, statul şi cetăţenii săi, au fost lipsiţi neîntemeiat de aceste reţele construite din contul banilor publici. În anii 2003-2004 Curtea de Conturi a atras atenţia societăţii şi a cerut restituirea acestor bunuri administraţiei publice locale (HCC nr. 54 din 11.07.2003 şi nr.).

Ulterior, au apărut o multitudine de dosare în instanţele de judecată, prin care SA„Moldovagaz” sau  întreprinderile afiliate, făcând referinţă la Hotărârea Guvernului nr. 683, doreau să acapareze conductele de gaze naturale, la care acestea din urmă nu au participat cu nici un ban – investiţii. Exemplu fiind Dosarul Curţii Supreme de Justiţie nr. 2re-37/11 din 17 februarie 2011, prin care s-a casat Hotărârea Curţii de Apel Economică ce a recunoscut dreptul de proprietate şi transmiterea gazoductului –branşament autorităţii publice locale – consiliul local Alexăndreni (judecătorul Iurie Şuncov).

Câteva scheme de majorare a preţurilor la gazele naturale:

 SCHEMA 1

SA „Moldovagaz” având în calitate de acționari majoritari trei elemente enumerate mai sus, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, la fondarea societății, fondatorii au depus diferite forme de aporturi: atât sub formă bănească cât și sub alte forme. În detalii analiza și evoluția fondatorilor/acționarilor în această entitate este reprezentată în raportul „INDUSTRIA GAZULUI ÎN RM: POVARA IGNORANŢEI ŞI COSTUL ERORILOR” prezentat pe pagina electronică a IDIS „Viitorul”. În linii generale SAD „Gazprom” și-a adus aportul prin anularea datoriilor pentru gazele consumate anterior de către cetățenii RM, partea RM (atât din dreaptă cât și din stânga Nistrului) și-a adus aportul prin conductele magistrale. În rezultatul acestor tranzacții s-a obținut formula 50/35,3/13,4. În mod regulamentar aporturile au fost înregistrate la partea de pasiv, al bilanțului, conductele – au fost reflectate și la partea de activ.

(http://www.viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=294&id=800&t=/STUDII-IDIS/Economie/INDUSTRIA-GAZULUI-IN-RM-POVARA-IGNORANTEI-SI-COSTUL-ERORILOR )

Pe parcursul evoluției timpului niciodată n-a fost revăzută această formulă, chiar dacă reieșind din informațiile prezentate pe pagina oficială (www.moldovagaz.md) și bilanțul contabil al SA„Moldovagaz” la data de 31.12.2008 rezultă că pe parcursul perioadei anului 2008 activele financiare pe termen lung ale entității s-au majorat de la 1,4 mlrd. lei la 4.8 mlrd. lei sau de 3,4 ori, dintre care aportului RM administrată de APP îi revine 2,5 ori. Aceasta de fapt reprezintă inclusiv și reevaluarea aportului acționarului (RM) care au fost transmise în gestiune entităților subordonate („Moldovatransgaz” etc.). Se menționează că reevaluarea activelor (aportului inițial) nu a contribuit la perfectarea modificărilor în partea de pasiv (capital) din cauza că în această circumstanță aporturile SAD „Gazprom” (bănești) nu pot fi reevaluate, deci se va schimba astfel structura capitalului în defavoarea FR.

Ulterior, reevaluarea a fost confirmată și de către autoritatea de reglementare a pieții din domeniu (ANRE), prin stabilirea unor cerințe ce țin de uzura activelor reevaluate în scopuri tarifare, prin diminuarea uzurii calculate la aprobarea tarifelor.

În acest sens există un mare semn de întrebare, dacă prestatorul de servicii reflectă în evidență contabilă doar uzura stabilită în scopuri tarifare sau, ignorând aceste cerințe, bazându-se pe standardele naționale de contabilitate continue să reflecte în evidență întreaga parte a uzurii, astfel generează rezultate negative continuu, solicitând majorarea tarifelor la serviciile prestate.

SCHEMA 2

 Este una extrem de simplă, dar care la fel se reduce la majorarea cheltuielilor. În Dosarul nr. 2re-37/11 al Curţii Supreme de Justiţie din 17 februarie 2011, această schemă a fost involuntar prezentată. În cazul de referinţă observăm că statul a investit în gazoductul-branşament s. Alexăndreni (s. Grigoreşti) 1,7 mil.lei, pe când după reflectarea în evidenţa contabilă a SA „Moldovagaz”, acesta deja costă 2,8 mil.lei. Astfel, cheltuielile pentru întreținerea conductelor – prin valoarea uzurii, fără a investi mijloace financiare, au fost majorate în cazul dat cu 64%, care desigur au impact şi asupra tarifelor la gazele naturale.

SCHEMA 3

În conformitate cu Hotărîrea ANRE nr. 387 din 20.08.2010 privind rezultatele controlului activităţii S.R.L. „Chişinău – Gaz” în perioada anilor 2007-2009, s-a constată că prestatorul de servicii pur și simplu a pierdut gaze în conductele gestionate, în volum de 54,2 mil m3 de gaze naturale.

Conform concluziilor reprezentanților ANRE cele mai mari pierderi din an în an se înregistrau în lunile octombrie-decembrie, acestea fiind la nivel de 2,7-4,9 %, faţă de 2,26-3,36 % – în lunile ianuarie-martie (luni comparative cu octombrie – decembrie) şi faţă de pierderile de 0,05-1,0%- în lunile mai – august.

În acest context se menționează două aspecte, și anume:

1. Hotărîre ANRE nr. 399 din 11 ianuarie 2011 privind rezultatele controlului activităţii economico-financiare a titularului de licențe SRL „Belvilcom” pe perioada 11 iunie 2004 – 01 septembrie 2010, care în lipsa licenței de practicare a activității în domeniu a realizat peste 10 mil. m3 de gaze naturale (75,8% din total) și alteori în lipsa de volumelor de gaze naturale în stoc, conform documentelor contabile, a utilizat în propriul proces tehnologic gaze naturale în volume enorme de până la 344,2 mii m3.

2 Cel de-al II-lea aspect este unul clasic, dar mult mediatizat în ultima perioadă. Din volumul gazelor indicat în factura „Chişinăugaz” către consumator, ultimul achită, spre exemplu 40% – cash persoanelor ce se prezentau din partea grupului „Moldovagaz” (care de altfel colectau datele de pe contor), consumatorul achită oficial  doar 20% , iar diferenţa de 80% în factura din luna viitoare nu mai apărea. În evidenţa contabilă peste o perioadă anumită se reflectau la pierderile întreprinderii, care ulterior sunt solicitate spre introducere în tarifele perioadelor viitoare și suportate de către consumatori.

 SCHEMA 4

O altă problemă este veridicitatea reflectării cheltuielilor. Astfel, în raportul de audit al companiei de audit „PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT” SRL, care a efectuat auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale al SA “Moldovagaz” pentru perioada anului 2010, s-a menţionat că auditorul a refuzat să-şi expună părerea, în legătură cu insuficienţa probelor de audit adecvate privind confirmarea investiţiilor în societăţile dependente aflate în regiunea din partea stângă a Nistrului şi posibilitatea stingerii datoriilor şi creanţelor. Din aceasta reiese că SA “Moldovagaz”, în componenţa consumurilor şi cheltuielilor, a reflectat investiţii efectuate în partea stângă a Nistrului, care nu este posibil de controlat.

În acest context, apare o întrebare, dacă în componenţa cheltuielilor SA “Moldovagaz” include investiţii în societăţile dependente, aflate în partea stângă a Nistrului, care sunt reflectate în evidența contabilă a entității din partea dreaptă, care nu au fost posibil de verificat de către auditori licențiați, avînd la bază un contract de prestare a serviciilor de audit, dar care ca rezultat sunt prezentate pentru aprobarea tarifelor la gazele naturale în partea dreaptă, cum ANRE le determină/confirmă și le separă? Dar are regulatorul instrumente și mecanisme pentru aceste acțiuni?

SCHEMA 5

Aici se mai adaogă o mulțime de iregularități depistate de reprezentanții ANRE la capitolul achiziții de bunuri prin intermediul firmelor delicvente („fantome”), a reprezentanților zonelor off-shore în valoare de zeci de milioane lei pe care, cu certitudine, entitate le va solicitata la stabilirea următoarelor tarife ale serviciilor prestate. Se exemplifică Hotărârea ANRE Nr. 489 din 08.11.2012 care menționează achiziția țevilor și accesoriilor ce au generat în final cheltuieli suplimentare societăţii de cca.71,1 mil.lei. (din care 41,9 mil. lei finanţate din contul bugetului de stat), Hotărârea ANRE Nr. 484 din 05.10.2012 care stipulează achiziția tehnicii specializate ce au generat în final cheltuieli suplimentare societăţii de cca.7,7 mil.lei, etc.

SCHEMA 6

Nu am cunoștințe tehnice, absolvind profilul umanist, dar nu-mi găsesc răspuns la o întrebare de ce RM fiind racordată la gazoductele magistrale de mare presiune procură mia de m3 de gaze naturale la un preț de aproximativ 400 $, pe când îl vinde consumatorului final cu până la 6221 lei sau peste 500 $.

Din fizică cunosc că ceea ce este sub presiune, în stare normală își mărește volumul, adică gazele naturale din gazoductele magistrale de mare presiune ex: Ananiev- Cernăuți-Bogorodceni cu diametrul de 1000 mm. și presiunea de 5,4 MPa, chiar dacă transportă aceleași gaze naturale după conținut ca și în cazul conductelor ce racordează consumatorii casnici, starea acestor gaze naturale nu este identică.

Rezultă că necătând la faptul că diferența dintre prețul de import și cel mai mare preț de livrare a consumatorilor casnici este peste 100 $ la o mie de m3 de gaze naturale (reieșind și din diminuarea prețului de import din I-mul trimestru al anului 2013), furnizorul de gaze ar putea avea și o rezervă de volum de pe urma procesului tehnologic de micșorarea a presiunii gazelor naturale, care ulterior pot fi comercializate la prețuri de piață.

Se menționează doar că SA „Moldovagaz” importă pentru malul drept al Nistrului anual un volum de 1,1 mlrd. m3 de gaze naturale. E bine în cazul în care la fiecare mie de m3 s-ar obține un adaos de până la 100 $.

Posibilităţi şi scheme frauduloase mai sunt doar că este foarte dificil de a le argumenta adecvat și logic.

P.S. De menționat, că  începând cu anul 2008, în calitate de preşedinte al Consiliului de administraţie la SA “Moldovagaz” a fost numit,  dl Alexandru Gusev, care anterior în perioada anilor 2002-2005 a deținut funcția de vicepreședinte al Consiliului de directori ai BC „Investprivatbank” S.A, prin care conform publicațiilor Centrului de Investigații Jurnalistice (http://www.investigatii.md/index.php?art=542) au  fost efectuate spălări esenţiale de bani, prin intermediul firmelor delicvente („fantome”), pe când preşedintele al Consiliului de observatori ai SA “Moldovagaz” –  dl Valeriu Golubev conform CV-ului prezentat pe pagina oficială a SA „Moldovagaz” a activat în organele КГБ în perioada anilor 1979-1991.

Concluziile le fac cititorii atunci când achită facturile Moldovagaz SA, şi alte servicii care au la bază resursa menționată.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la martie 1, 2013 de în Blog.
%d blogeri au apreciat asta: